Search
Close this search box.

راهنمای دریافت شناسه شبا

شناسه شبا تشکیل شده از 24 رقم است که در زیر نمونه آن را مشاهده میکنید برای انتقال وجه از سیستم ایراتکس به حساب شما ثبت این شماره الزامی است دقت نمایید این شناسه را به دقت ثبت کنید تا مشکل و تداخلی در فرایند تسویه ها ایجاد نشود.

نمونه شناسه شبا

IR06 2960 0000 0010 0324 2000 01

نحوه دریافت شناسه شبا

در صورتیکه به هر دلیلی دسترسی به شناسه شبا کارت خود نداشتید میتوانید با انتخاب بانک مورد نظر خود شناسه شبا خود را دریافت نمایید

پیمایش به بالا