Search
Close this search box.

زمان بندی تسویه ها

زمان تسویه برداشت ها

در ایراتکس دو نوع تسویه وجود دارد که هنگام ثبت درخواست میتوانید ان را ثبت نمایید

برداشت های فوری

برداشت های فوری فقط یکبار امکان ثبت در شبانه روز را دارد و حداکثر مبلغ آن 500 هزار تومان میباشد ، برداشت های فوری همه روزه حتی در ایام تعطیلات قبل از 3 ساعت پرداخت میگردد

برای ثبت این نوع برداشت هنگام ثبت درخواست تیک برداشت فوری را بزنید در صورتیکه مبلغ شما بیشتر 500 هزار تومان باشد و تیک برداشت فوری را بزنید درخواست شما ثبت نمیشود

برداشت های عادی

برداشت های عادی را میتوانید بدون محدودیت ثبت کنید ، درخواست این برداشت ها همه روزه (به جز ایام تعطیلات) بین ساعت 11 الی 12:30 ظهر حواله پایا میشوند و تا ساعت 15:45 همان روز به حساب مقصد خواهد نشست

پیمایش به بالا